Kontakt

Förare på väg projektet ägs av Sveriges Åkeriföretag Norr

Sveriges Åkeriföretag Norr täcker halva Sverige och representerar Norrbotten, Västerbotten Jämtland och Västernorrland. Vi är största i landet geografiskt och den tredje största vad avser antalet medlemmar och antalet fordon.

Sveriges Åkeriföretag Norr
Åkeriservice Norr AB

Storgatan 28F
903 21 UMEÅ

tel. 0771-16 10 00
fax 090-13 22 64

hemsida: www.akerinorr.se

Projektledare
Elisabeth Wiklund

tel. 0771-16 10 00
fax 0611-177 35

Direkt nr. 0611-175 39
mobiltel. 070-320 99 00
e-post. elisabeth.wiklund@akeri.se

Projektägare
Sveriges Åkeriföretag Norr (Åkeriservice Norr AB)
Kontaktperson: Ivan LarssonTelefon: 090-132261
Epost: ivan.larsson@akeri.se

Styrgrupp
Ivan Larsson, Sveriges Åkeriföretag i Norr
Carina Ahlfeldt, Sveriges Åkeriföretag i Norr
Per-Åke Liljergren, Sveriges Åkeriföretag i Norr
Göran Danielsson, Liljaskolan

Projektgrupp
Elisabeth Wiklund, Sveriges Åkeriföretag i Norr
Rolf Wallin, Wallicon.SE
Dick Sundberg, TYA