Pressklipp

Pressklipp 20120508 - Svenska Åkeritidning
Artikel om den nya hemsidan Förare på väg

Pressklipp 2012 Nr 3 - Svensk Åkeritidning
Reportage - Förare på väg

Pressklipp 2012-04 - Transportarbetaren Nr 4 2012 - s. 5
Nätverk för kvinnliga lastbilsförare

Pressklipp 2012-02-23 - Boden - Norrbottens Kuriren 2012-02-23 
Vill locka fler tjejer till föraryrket - EU-projekt förändrar transportbranschen

Pressklipp 2011 - Två nätverk ser dagens ljus
Text av Lars Westerlund - www.westerlunds.com

Pressklipp SVENSK ÅKERITIDNING Nr 3  2011
I FOKUS - Utbildningssatsning

Pressklipp 2011-05 - Förare på väg Kick-Off
Ledarskapsutbildning minskar avståndet mellan skola och åkerinäring
Text av Lars Westerlund - www.westerlunds.com

Pressklipp 2011-04-09 Fler kvinnor önskas bakom lastbilsratt
Inopaq Radio P4             Läs direkt på SR

Pressklipp 2011-02-11 - EU-projekt - Förare på vag -  Lotsar in ungdomar som förare till Gruv- och skogsindustrin
Text av Lars Westerlund - www.westerlunds.com

Pressklipp 2011-01 - Norråkar´n 1/2011
Fler kvinnor behövs !

Pressklipp 2011-01 - Åkeri 2 - Norråkarn
”FÖRARE PÅ VÄG” banbrytande EU-projekt inom Åkeribranschen
Text av Lars Westerlund - www.westerlunds.com

Pressklipp 2011-01-03 Svensk Åkeritidning
Projektet Förare på väg blir verklighet

Pressklipp 2009-11-16 - NSD Boden
Jämställdhet på väg när tjejerna tar ratten

Pressklipp 2009-11-05 - BDX 201105 
Så säkrar vi återväxten av yrkesförare 

Pressklipp 2009-11-04 - ArbetsLiv
Kvinnor rekryteras till yrkesförarutbildning

Pressklipp 2009-09-23 - NV
Viktiga steg mot ny gruva

Pressklipp 2009-09-18 - NSD
"En kul utmaning"

Pressklipp 2009-09-18 - VF
Fler tjejer till åkeribranschen

Pressklipp 2009-09-17 Svensk Åkeritidning
De vill bryta mansdominansen i lastbilsföraryrket

Pressklipp 2009-09-17 - SÅ/Webben
Förare På Väg | Sveriges Åkeriföretag

Pressklipp 2009-09-17 - VK
Dags för fler tjejer på vägen

Pressklipp 2009-09-16 - Arbetaren
Åkeribranschen satsar för att få in fler kvinnor 

Pressklipp 2009-09-xx - NV
Kvinnor ska lockas till lastbilen