Inbjudan till TYA´s regionala utbildningsråd

TYA´s Regionala utbildningsråd kallar dig till rådssammanträde. Som brukligt numera så har vi även med Arbetsförmedlingen från regionen. Till mötet kommer också Robert Dierks från TYA i Stockholm.
 • Datum: 2012-10-09
 • Tid: 12.00
 • Plats: Jämtkrogen, Bräcke

Föregående protokoll

 

Kl. 12.00 startar vi med lunch.

Kl. 13.00 börjar mötet och beräknas hålla på till 16.30

 • TYA informerar, Robert berättar vad som är på gång.
 • Samverkan skola/bransch
 • Kvalitetschecklistan, –TYA-modellen
 • TYA´s handbok för Programråd.
 • Arbetsmarknadsläget inom regionen. Branschen rapporterar.
 • Skolfrågor lokalt och centralt
 • www.transportkompetens.se
 • Arbetskraftsbarometern 2012
 • APL, lägesrapport
 • ”Förare på väg”. Är nu avslutat. Elisabeth Wiklund sammanfattar
 • Uppföljning Handlingsplan 2012
 • Rådets avrapportering
 • Rådets ordförandeskap
 • Övriga frågor

 

Arbetsförmedlingen önskar dessutom ta upp följande frågor:

 • Af informerar om arbetskraftsutbudet i distriktet
 • Rekryteringsträffar under året
 • Rekrytering/matchning
 • Utbildningsinformation

 

Hör av dig snarast om din medverkan, dock senast den 5 oktober.
Enklast gör du detta via mail: bo.bjarnhagen@tya.se  Har du frågor så kan du nå mig på tel. 0730-20 21 24.

Mycket välkomna!

Bosse Bjarnhagen, reg. Projektledare TYA Sundsvall den 19 september 2012