Välkomna till programrådet för Fordonsprogrammet - transport!

 
  • Datum: 2012-10-11
  • Tid: 10.00
  • Plats: Parkskolansexp, konferensrummet - Örnsköldsvik

Ärenden:

1 Sammanträdets öppnande
2 Godkännande av dagordning
3 Val av justerare
4 Genomgång av föregående protokoll
5 Verksamheten på skolan
6 APU, APL
7 Antal antagna
8 Arbetsmarknaden
9 Övriga rapporter
10 Elevrapporter
11 Övriga frågor
12 Nästa möte
13 Avslutning

Kallelse och dagordning!

Föregående mötesprotokoll!

Meddela Birgitta Gidlund, 0660-88327, birgitta.gidlund@ornskoldsvik.se om du får förhinder att delta.