Ett möte med verkligheten

En film om elevens praktik på åkeriet

Klicka på bilden för att starta utbildningsfilmen!

 

MANUAL FÖR ANVÄNDNING AV FILMERNA

BLI EXPERT PÅ ATT TA EMOT PRAKTIKANTER – SE HÄR!

Fler förare på väg
Projektet Förare På Väg syftar till att få fler intresserade till chaufförsyrket. Då är skolornas fordonsprogram samt åkerier som tar emot elever på praktik viktiga kuggar. Samverkan mellan skola och åkeri är avgörande för att blivande chaufförer skall få rätt utbildning och utveckla en god kompetens.

Ditt åkeri gör en insats
Du tar emot praktikanter från fordonsprogrammet. Du hjälper därmed en elev till en bra start på sitt yrkesliv. Samtidigt ser du till att slussa in blivande medarbetare i branschen.

Hur den nye medarbetaren kommer att uppfatta branschen och hur skicklig eleven blir som yrkesman i sitt kommande arbete, beror bland annat på hur starten ser ut. Kort sagt – vilka viktiga lärdomar får eleven med sig från praktiktiden på ditt företag?

Praktik ger bra reklam
I den följande texten får du tips och råd om hur du och ditt åkeri kan bli ännu bättre på att ta emot praktikanter. En givande praktiktid ger en nöjd elev och en bra reklam för ditt företag. 

Kolla med skolan
Målet med praktiken är att eleven skall tillägna sig de kunskaper/färdigheter som krävs för att utvecklas till en bra chaufför. Fråga skolan vad eleven skall lära sig under den aktuella praktiktiden och stäm i god tid av vad som förväntas av ditt företag.

Använd dokumenten till vänster i menyn som stöd under praktiken!